Пројектовање
Постројење - модел

Самостална занатска радња Живчевић има дугогодишње искуство и резултате у пројектовању свих врста електроенергетских објеката закључно са напонским нивоом 35 kV, пројектовање технологија, јавне расвете, производних погона, моторних погона и једнопородичних и вишепородичних стамбених зграда, верских грађевина, електроинсталација котларница на гас и слично. Посебан нагласак стављамо на израду пројеката легализације, а према Закону о планирању и изградњи.

Постројење - пројекат

За потребе других предузећа, вршимо техничку контролу пројектне документације.

У свом раду користимо међународно признате стандарде и норме квалитета, као и домаће стандарде и законска акта, уз наша најбоља стручна искуства.

Такође, користимо најсавременију рачунарску опрему, као и стандардне и специјализоване софтверске пакете. Део рачунарских програма које користимо у нашем послу израђен је у сопственој режији.

Пројекат електроинсталација у кући

назад