Инжењеринг, надзор и остале делатности

Поред пројектовања и извођења радова, у делатности наше радње је широк опсег радова које веома успешно обављамо.

Приликом изградње објеката, нудимо све пратеће активности везане за изградњу, као што су: израда претходних анализа, урбанистичко пројектовање и планирање, геодезијски премер локације са израдом потеребних ситуација, прибављање свих потребних докумената за изградњу и у вези изградње објеката (услове, дозволе, технички прегледи...), надзор над изградњом објеката, управљање пројектима, учешће у изради регулативних аката (норми и прописа) у области електроенергетике.

Поред наведеног, вршимо истраживања у области електротехнике, са применом добијених резултата у пракси. У области економије, вршимо израду прединвестиционих програма, економских студија развоја и елабората, финансијског инжењеринга, израду лицитационих елабората и тендера за прикупљање понуда, анализа понуда испоручиоца опреме и извођача радова, техничке савете, обучавање и техничку помоћ.

Посебну пажњу посвећујемо саветодавним активностима где, поштујући првенствено правила струке, настојимо да свом клијенту, као прави и искрени сарадници, обезбедимо рационалност, ефикасност и економичност – од идејних решења, преко пројектовања, до извођења.

назад