Изградња

Заједно са својим сарадницима, изводимо све врсте грубих грађевинских радова и посебних радова нискоградње. Такође, изводимо све врсте електоренергетских објеката, електроенергетских инсталација и слично. Посебан осврт дајемо на шемирање нисконапонских ормана и уградњу вишенаменских полудиректних и директних бројила електричне енергије. У сарадњи са својим добављачима, поседујемо изузетан избор материјала које уграђујемо приликом извођења радова.

Сав материјал који уграђујемо, поседује одговарајуће атесте надлежних установа, а такође, пре пуштања у рад вршимо неопходна испитивања и испробавања инсталације, уз гаранцију за изведене радове.

У свом раду посебну пажњу посвећујемо заштити и очувању природе и животне средине, као и очувању природних и културних добара.

назад