Идеја
Трафо станица
СијалицаНа основу дугогодишњег искуства у разним привредним гранама, у прилици смо да Вам понудимо израду свих врста идејних пројеката из области електроенергетике, израде анализа и студија оправданости пројеката, осмишљавање техничких решења за решавање електроенергетских проблема, као и проблема у производним процесима и индустрији, истраживања у области електроенергетикеи примену остварених резултата у пракси.
назад